Referencje

Firma bazuje na wiedzy i doświadczeniu jej założyciela- strażaka straży zakładowej oraz Państwowej Straży Pożarnej z tytułem technika pożarnictwa posiadającego 28 letni staż zawodowy. Zakład posiada aktualną autoryzację serwisową KZWM Ogniochron S.A.- największego w Polsce producenta gaśnic.

Na podstawie ukończonego szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej (KW PSP Kielce) posiadamy uprawnienia wynikające z ustawy o ochronie przeciwpożarowej.